प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण(IEE) प्रतिवेदन स्वीकृत सम्बन्धमा

यस गोरक्ष हाइड्रोपावर प्रा.लि. ले प्रवद्र्धन गरेको सुपर आँखुखोला जलविद्युत आयोजना (२५.४ मे.वा.) को प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) प्रतिवेदन उर्जा मन्त्रालयको मिति २०७४/११/१० को सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार स्वीकृत भएको व्यहोरा हाम्रा समस्त शेयर धनि तथा सुभचिन्तकहरुलाई जानकारी गराउदछौं

Access Road

The Access Road sandwiches along the DAMAN PAKHRIN MARGA. The track open work is under progress above Dundure Khola by 4 excavators and an effective team of highly skilled manpower equipped with sophisticated tools. Till now, 7 km road above Dundure khola (start of Jharlang) has been prepared marking the[...]

Bridge

Dundure Bridge is a bottle neck for not only super Aankhu Khola Hydro Power project but all other projects residing beyond the Dundure Khola. Now we are able to crass this bottleneck with the help of District Development Committee Dhading (DDC) and local Road Bridge Programmer (LRBP).  LRBP has finalized[...]

Grid

Memorandum of understanding on GRID Connection between Gorakshay Hydropower (P) Ltd and Nepal Electricity Authority for supper Aankhu Khola Hydropower Project (25.4MW) has been Signed to interconnect this power station to the NEA grid at the switchyard of proposed 132/220 kv Trishuli 3B Hub substation, with this connection agreement the[...]

Memorandum of Understanding (MOU)

Memorandum of understanding (MOU) between Gorakshya Hydro power (P)Ltd and Overseas Nepalese Investment company (ONIC)has been singed on 14 July 2017(2074/03/30)to invest equity share in Supper Aankhu Khola Hydro power Project developed by Gorakshya Hydro power (P)Ltd .ONIC incorporated under the laws of government of Nepal, Ministry of Industry and[...]

विद्युत खरिद विक्रि

यस गोरक्ष हाइड्रोपावर प्रा.लि. ले बागमती, अञ्चल, धादिङ जिल्लाको सेर्तुङ र लापा गा.वि.स. मा अवस्थित आँखु खोलाको पानीबाट २५.४ मे.वा. क्षमताको सुपर आँखुखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी सो बाट उत्पादन गर्ने उद्देश्यले विद्युत विकास विभागवाट मिति २०७२/०१/१५ मा विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट मिति २०७४/०२/१० मा Connection Agreement [...]

Quick Contact