प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण(IEE) प्रतिवेदन स्वीकृत सम्बन्धमा

यस गोरक्ष हाइड्रोपावर प्रा.लि. ले प्रवद्र्धन गरेको सुपर आँखुखोला जलविद्युत आयोजना (२५.४ मे.वा.) को प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) प्रतिवेदन उर्जा मन्त्रालयको मिति २०७४/११/१० को सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार स्वीकृत भएको व्यहोरा हाम्रा समस्त शेयर धनि तथा सुभचिन्तकहरुलाई जानकारी गराउदछौं

Quick Contact